• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Bí ẩn kho chứa đạn hạt nhân từ thời Liên Xô

Kho chứa đạn hạt nhân nằm sâu trong rừng núi do Liên Xô xây dựng vào những năm 60 của thể kỷ trước

Kho chứa đạn hạt nhân nằm sâu trong rừng núi do Liên Xô xây dựng vào những năm 60 của thể kỷ trước

Hiện kho chứa hạt nhân này đã bị bỏ hoang

Hiện kho chứa hạt nhân này đã bị bỏ hoang

Bên trong kho chứa đạn hạt nhân thời Liên Xô

Bên trong kho chứa đạn hạt nhân thời Liên Xô

Đây là một trong nhiều căn cứ quân sự bị bỏ hoang ở Nga

Đây là một trong nhiều căn cứ quân sự bị bỏ hoang ở Nga

Căn cứ được xây dựng ẩn sâu trong rừng núi

Căn cứ được xây dựng ẩn sâu trong rừng núi

Rào chắn bên ngoài kho chứa đạn hạt nhân thời Liên Xô

Rào chắn bên ngoài kho chứa đạn hạt nhân thời Liên Xô

Kho chứa đạn hạt nhân được xây dựng tại một địa điểm thuộc phía Bắc Liên Xô

Kho chứa đạn hạt nhân được xây dựng tại một địa điểm thuộc phía Bắc Liên Xô

Kho chứa đạn hạt nhân bị bỏ hoang

Kho chứa đạn hạt nhân bị bỏ hoang

Bên trong kho chứa đạn hạt nhân

Bên trong kho chứa đạn hạt nhân

Loạt ảnh kho chứa đạn hạt nhân thời Liên Xô

Loạt ảnh kho chứa đạn hạt nhân thời Liên Xô

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất