BHXH Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Việt Nam ICT Index 2017

(VTC News) - BHXH Việt Nam đã tiến 18 bậc, vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (Việt Nam ICT Index 2017) dành cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công.

Nỗ lực của ngành BHXH đã được khi nhận tiến 18 bậc, vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (Việt Nam ICT Index 2017) dành cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công được công bố mới đây.

Đây cũng là cơ quan khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, với hơn 28,6 triệu hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trong năm 2016

Theo Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin (BHXH Việt Nam) Lê Anh Sơn, hiện nay, toàn bộ ứng dụng CNTT ngành BHXH đã được triển khai theo kiến trúc Chính phủ điện tử.

Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT của ngành BHXH được thành lập và bắt đầu vận hành là kết quả tổng hợp từ một quãng thời gian dài hệ thống BHXH đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đưa vào sử dụng các phần mềm nghiệp vụ có chức năng kết nối liên thông dữ liệu toàn diện: Kết nối giữa trung ương với địa phương, kết nối giữa các lĩnh vực thu, chi, sổ, thẻ, giải quyết chế độ chính sách. 

BHXH Viet Nam vuon len vi tri thu 2 trong bang xep hang Viet Nam ICT Index 2017 hinh anh 1

 Trung tâm điều hành hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam

Từ năm 2016, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu của hơn 90 triệu người, với hơn 10 trường dữ liệu cơ bản. Đây là cơ sở để ngành hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tiến tới hoàn thiện sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trong năm 2018.

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, ngành BHXH đã triển khai đồng bộ nhiều hệ thống phần mềm quan trọng. Cụ thể, triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu tại trung ương để quản lý 3 mảng nghiệp vụ quan trọng gồm: Thu, sổ thẻ và quản lý tài chính- tiến tới xây dựng hệ thống phần mềm tổng thể, thống nhất, đáp ứng hầu hết các yêu cầu nghiệp vụ khác.

Trong đó, đã giúp quản lý, đồng bộ thông tin với khoảng 65 triệu người tham gia BHXH, BHYT (đạt 82%) và cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam cũng tích cực xây dựng hệ thống trao đổi, tích hợp thông tin thống nhất, tạo môi trường làm việc điện tử thông suốt trong nội bộ Ngành cũng như kết nối với các ngành khác như: Thuế, Hải quan, KH-ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Y tế, Ngân hàng và cơ sở KCB. Xây dựng, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của ngành nhằm cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3, 4.

Tính đến nay, ngành cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho gần 500.000 đơn vị SDLĐ, giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 335 giờ/năm xuống còn 49 giờ/năm, giảm từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục.

BHXH Việt Nam đang phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lĩnh vực này; xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin treo tiêu chuẩn quốc tế - ISO 27001; theo dõi, phân tích, cảnh báo nguy cơ mã độc, lỗ hổng, sự cố an toàn thông tin; kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn thông tin tổng thể cho hệ thống CNTT của ngành.

BHXH Viet Nam vuon len vi tri thu 2 trong bang xep hang Viet Nam ICT Index 2017 hinh anh 2

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng chú trọng đầu tư các giải pháp và trang thiết bị cho công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin bao gồm: Đảm bảo an toàn thông tin cho máy trạm; triển khai các giải pháp an toàn thông tin tổng thể đã triển khai. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam đã được thiết kế lại trên tinh thần tập trung dữ liệu tại Trung ương. BHXH Việt Nam vẫn đang tiếp tục triển khai hoàn thiện việc cấp thẻ an sinh xã hội điện tử nhằm hướng tới mục tiêu điện tử hóa toàn bộ quá trình phục vụ người dân.

BHXH Việt Nam đang nỗ lực triển khai đồng bộ các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, tăng cường cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn khẳng định, BHXH sẵn sàng chia sẻ các cơ sở dữ liệu của mình với các đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, trong vấn đề này cần xây dựng quy chế phối hợp rõ ràng, chặt chẽ nhằm đảm bảo việc chia sẻ đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo an toàn thông tin.

Thu Huyền
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU