BHXH Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V

Tin tức 24h quaThứ Tư, 14/10/2020 18:04:39 +07:00
(VTC News) -

Ngày 14/10/2020, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V.

Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam nhằm tổng kết phong trào thi đua (PTTĐ) và công tác khen thưởng (CTKT) giai đoạn 2016 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong PTTĐ yêu nước, đồng thời tiếp tục cổ vũ, động viên công chức, viên chức và người lao động (CCVC) trong toàn Ngành đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

BHXH Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V - 1

 

Công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất

Giai đoạn 2016 - 2020, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo BHXH Việt Nam nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác TĐKT, từ đó quan tâm, chỉ đạo tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, các đơn vị trong toàn Ngành tăng cường quản lý, đổi mới công tác TĐKT; tổ chức phát động PTTĐ hằng năm, PTTĐ chuyên đề và thực hiện sơ kết, tổng kết các PTTĐ nhằm đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Trong giai đoạn này, BHXH Việt Nam ban hành gần 200 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đổi mới công tác TĐKT trong toàn Ngành (năm 2016: 20 văn bản; năm 2017: 55 văn bản; năm 2018: 48 văn bản; năm 2019: 25 văn bản và 6 tháng đầu năm 2020: 25 văn bản).

Hệ thống văn bản về công tác TĐKT của BHXH Việt Nam thường xuyên được cập nhật, kịp thời sửa đổi, bổ sung để thực hiện đúng các quy định mới của Nhà nước và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Ngành, tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác TĐKT.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, PTTĐ của Ngành được đổi mới về nội dung và hình thức; triển khai bài bản, khoa học với tiêu chí và nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ được giao; thực sự trở thành động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, BHXH Việt Nam đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 04 PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả 100% các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức quán triệt các nội dung PTTĐ đến toàn thể CCVC thuộc đơn vị để mỗi người trên từng vị trí công tác của mình nhận thức đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BHXH Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V - 2

Toàn cảnh Đại hội.

Bên cạnh việc hưởng ứng và tổ chức thực hiện 04 PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các PTTĐ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và phát động 02 PTTĐ theo giai đoạn; 05 PTTĐ thường xuyên hàng năm và 10 PTTĐ chuyên đề theo đợt phù hợp nhiệm vụ chính trị hàng năm và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết tâm hoàn thành, cụ thể như sau: "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016"; "Kỷ cương - Đoàn kết - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017"; “Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp" năm 2018; “Công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”; “Công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020".

Năm 2020, BHXH Việt Nam xác định chiến lược phát triển đối tượng tiềm năm năm 2020 là khu vực phi chính thức và theo đó tổ chức thành công 02 Lễ ra quân “Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” và “Hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”.

Chỉ sau 4 ngày triển khai 2 Lễ ra quân (tại Lễ ra quân tháng 5 và tháng 7) trên cả nước, tuyên truyền vận động trực tiếp tới nhóm lao động tại khu vực phi chính thức và nhóm người dân tại các hộ gia đình, toàn Ngành đã vận động được gần 124.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong đó, 60.000 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 64.000 người tham gia BHYT hộ gia đình…

Có thể nói, trong bối cảnh người dân và toàn xã hội bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19 thì các phong trào ra quân của Ngành BHXH Việt Nam là một minh chứng rõ nét cho việc vận dụng hiệu quả các PTTĐ yêu nước.

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều tăng vượt so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 là 70,2 triệu người và tới năm 2019 là 86,5 triệu người.

Tính đến 31/8/2020, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 86,4 triệu người (đạt 98,14% kế hoạch được giao); số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, đến tháng 8/2020 đạt 786.173 người, đặc biệt, chỉ tính riêng số người tăng mới năm 2019 bằng gấp hai lần kết quả về số người phát triển được giai đoạn 11 năm trước đó. Số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Công tác chi trả và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quyền lợi của người tham gia ngày càng được nâng cao. Năm 2015, toàn Ngành đã giải quyết cho gần 8,1 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH thì đến năm 2019 con số này là 12,5 triệu lượt người (tăng 54%).

Năm 2015, toàn Ngành đã thanh toán chi phí KCB BHYT cho 130 triệu lượt người và đến năm 2019 đã thanh toán cho 184 triệu lượt người (tăng 41%). Hiện nay, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho khoảng 3,2 triệu người hưởng (trong đó có 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt và khoảng 600 nghìn người nhận qua tài khoản cá nhân).

Công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã có sự đổi mới mạnh mẽ cả về hình thức và nội dung, gắn bó mật thiết với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã đạt được bước tiến quan trọng, số lượng TTHC về BHXH, BHYT đã giảm đáng kể so với trước kia, giảm từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 27 thủ tục (năm 2019); nhiều TTHC rút ngắn cả về thời gian giải quyết, số hồ sơ, giấy tờ trong hồ sơ, giấy tờ giảm nội dung phải kê khai. Công tác ứng dụng CNTT ngày càng hoàn thiện.

Toàn ngành giảm 65 đầu mối cấp phòng thuộc 63 BHXH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn; giảm 06 BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Ngành đã tạo bước chuyển tích cực, có tính kết nối từ đối ngoại đa phương khu vực sang đối ngoại đa phương thế giới.

BHXH Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V - 3

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Đại hội.

Phát huy tối đa hiệu quả của các PTTĐ theo chuyên đề

Cùng với PTTĐ thường xuyên, các PTTĐ chuyên đề của Ngành BHXH Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chuyên môn, được phát động tập trung vào việc hoàn thành những nhiệm vụ đột xuất, những nhiệm vụ trọng yếu, lĩnh vực trọng tâm, một số PTTĐ hiệu quả, thiết thực và đạt được kết quả nổi bật.

Cùng với việc đẩy mạnh PTTĐ, BHXH Việt Nam chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Công tác tổ chức bình xét khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đoàn kết, gắn chặt với việc đánh giá, phân loại đơn vị và cá nhân. 

Giai đoạn 2021-2025 triển khai 5 nhiệm vụ, 3 giải pháp

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác TĐKT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện PTTĐ yêu nước với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao của Ngành, công tác TĐKT giai đoạn 2021 - 2025 tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, đổi mới công tác TĐKT theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 18/CT-TTg. Tổ chức thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác TĐKT.

Thứ hai, chỉ đạo các đơn vị toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt các PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động và các PTTĐ do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã phát động. Gắn PTTĐ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khối, Cụm thi đua, các đơn vị thi đua trong ngành BHXH.

Thứ ba, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được Đảng và Nhà nước giao để phát động các PTTĐ, các đợt thi đua chuyên đề với nội dung thi đua cụ thể, sát với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời điểm cụ thể.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng; ứng dụng CNTT công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng liên thông với phần mềm quản lý cán bộ, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác TĐKT.

Thứ năm, hoàn thiện cơ chế chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp loại thi đua đảm bảo khách quan, công bằng và hiệu quả; cơ chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân thông qua Bộ chỉ số lượng hóa tiêu chí đánh giá gắn với phân phối tiền lương, thu nhập.

Theo đó, BHXH Việt Nam cũng đưa ra 3 giải pháp cơ bản nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trên, đó là các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức Đoàn thể có sự phối hợp đồng bộ trong việc phát động và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả; Nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách quan, chính xác theo quy định của pháp luật và Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các PTTĐ.

Như vậy, trong giai đoạn 2016-2020, có thể nhận định rằng, công tác TĐKT của BHXH Việt Nam đã có nhiều đổi mới tích cực, các PTTĐ bám sát các mục tiêu xây dựng kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và nhiệm vụ chính trị của Ngành nói riêng; thực sự trở thành động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn Ngành nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức và góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác, dần hướng tới hoàn thiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtc.vn