• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Bên trong vương phủ của đệ nhất quan tham Hòa Thân

sủng thần của vua Càn Long ở đây ở từ 1776-1799. Ảnh: Zhongguo Wang.

sủng thần của vua Càn Long ở đây ở từ 1776-1799. Ảnh: Zhongguo Wang.

Trong khuôn viên có phủ đệ và hoa viên, tổng diện tích 60 nghìn m², trong đó phủ đệ chiếm 32.000 m². Ảnh: Zhongguo Wang.

Trong khuôn viên có phủ đệ và hoa viên, tổng diện tích 60 nghìn m², trong đó phủ đệ chiếm 32.000 m². Ảnh: Zhongguo Wang.

Khuôn viên Cung Vương Phủ phủ rợp bóng cây xanh và hoa. Ảnh: Zhongguo Wang

Khuôn viên Cung Vương Phủ phủ rợp bóng cây xanh và hoa. Ảnh: Zhongguo Wang

Trong Cung Vương Phủ, Hòa Thân cho xây dựng một tòa lầu trên núi nhân tạo để ngắm trăng, ngâm thơ, đọc sách. Ảnh: Baike

Trong Cung Vương Phủ, Hòa Thân cho xây dựng một tòa lầu trên núi nhân tạo để ngắm trăng, ngâm thơ, đọc sách. Ảnh: Baike

Đường lên tòa lầu này còn có một hành lang với lối đi dốc, không có bậc, biểu thị cho con đường thăng quan tiến chức luôn hanh thông của Hòa Thân. Ảnh: Zhongguo Wang.

Đường lên tòa lầu này còn có một hành lang với lối đi dốc, không có bậc, biểu thị cho con đường thăng quan tiến chức luôn hanh thông của Hòa Thân. Ảnh: Zhongguo Wang.

Theo sử sách, Hòa Thân là một tay chơi có hạng thời bấy giờ. Ông cho xây dựng một cổng theo kiểu phương Tây trong phủ. Ảnh: Sina.

Theo sử sách, Hòa Thân là một tay chơi có hạng thời bấy giờ. Ông cho xây dựng một cổng theo kiểu phương Tây trong phủ. Ảnh: Sina.

Du khách tới đây đều chú ý tới hai ngọn núi nhân tạo mà Hòa Thân cho xây dựng. Trong lòng mỗi ngọn núi, ông đặt một vật trấn trạch. Ảnh: Nipic.

Du khách tới đây đều chú ý tới hai ngọn núi nhân tạo mà Hòa Thân cho xây dựng. Trong lòng mỗi ngọn núi, ông đặt một vật trấn trạch. Ảnh: Nipic.

Đó là một con tỳ hưu lớn tạc bằng ngọc phỉ thúy xanh rất quý hiếm. Vua Càn Long cũng chỉ có con tỳ hưu nhỏ hơn và bằng bạch ngọc. Ảnh: Zhongguo Wang.

Đó là một con tỳ hưu lớn tạc bằng ngọc phỉ thúy xanh rất quý hiếm. Vua Càn Long cũng chỉ có con tỳ hưu nhỏ hơn và bằng bạch ngọc. Ảnh: Zhongguo Wang.

Vật trấn trạch thứ hai là chữ Phúc do chính Càn Long viết để tặng bà nội nhân dịp thượng thọ, bị Hòa Thân chiếm làm của riêng. Chữ Phúc ấy được Hòa Thân cho tạc vào một khối đá quý trong lòng núi nhân tạo. Ngày nay, khi vào Cung Vương Phủ, du khách đều được vào hang ngắm nhìn chữ Phúc này. Ảnh: Zhongguo Wang.

Vật trấn trạch thứ hai là chữ Phúc do chính Càn Long viết để tặng bà nội nhân dịp thượng thọ, bị Hòa Thân chiếm làm của riêng. Chữ Phúc ấy được Hòa Thân cho tạc vào một khối đá quý trong lòng núi nhân tạo. Ngày nay, khi vào Cung Vương Phủ, du khách đều được vào hang ngắm nhìn chữ Phúc này. Ảnh: Zhongguo Wang.

Cung Vương Phủ bây giờ khác nhiều so với thời Hòa Thân làm chủ, tuy nhiên vẫn hàm chứa tinh túy của văn hóa kiến trúc vương phủ đời Thanh. Du khách tới đây sẽ ít nhiều hiểu về cuộc sống xa hoa của Hòa Thân thời bấy giờ, đồng thời còn cảm nhận được giá trị văn hóa lịch sử mà phủ còn lưu giữ. Ảnh: Zhongguo Wang.

Cung Vương Phủ bây giờ khác nhiều so với thời Hòa Thân làm chủ, tuy nhiên vẫn hàm chứa tinh túy của văn hóa kiến trúc vương phủ đời Thanh. Du khách tới đây sẽ ít nhiều hiểu về cuộc sống xa hoa của Hòa Thân thời bấy giờ, đồng thời còn cảm nhận được giá trị văn hóa lịch sử mà phủ còn lưu giữ. Ảnh: Zhongguo Wang.

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất