• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Bên trong nhà máy sản xuất kim cương nhân tạo

Những viên kim cương nhân tạo được tạo ra trong vài tuần, trong khi những viên kim cương tự nhiên cần tới hàng triệu năm để hình thành.

Những viên kim cương nhân tạo được tạo ra trong vài tuần, trong khi những viên kim cương tự nhiên cần tới hàng triệu năm để hình thành.

  Đặc biệt, những viên kim cương tổng hợp có giá thành cũng rẻ hơn nhiều so với kim cương tự nhiên.

Đặc biệt, những viên kim cương tổng hợp có giá thành cũng rẻ hơn nhiều so với kim cương tự nhiên.

Bằng phương pháp Chemical Vapour Deposition (CVD), các nhà máy chế tạo nên những viên kim cương nhân tạo thô lớn, có cấu hình khá giống kim cương tự nhiên.

Bằng phương pháp Chemical Vapour Deposition (CVD), các nhà máy chế tạo nên những viên kim cương nhân tạo thô lớn, có cấu hình khá giống kim cương tự nhiên.

Khi viên kim cương đủ lớn, chúng được cắt chỉnh và mài dũa sáng bóng bởi các chuyên gia.

Khi viên kim cương đủ lớn, chúng được cắt chỉnh và mài dũa sáng bóng bởi các chuyên gia.

Một khi chúng đã được cắt và đánh bóng, kim cương tổng hợp nhìn trực quan rất giống với kim cương tự nhiên.

Một khi chúng đã được cắt và đánh bóng, kim cương tổng hợp nhìn trực quan rất giống với kim cương tự nhiên.

Hình ảnh những viên kim cương tổng hợp hoàn hảo.

Hình ảnh những viên kim cương tổng hợp hoàn hảo.

Hình ảnh phòng thí nghiệm sản xuất kim cương nhân tạo ở Didcot, Anh.

Hình ảnh phòng thí nghiệm sản xuất kim cương nhân tạo ở Didcot, Anh.

Khuôn cấu trúc để tạo nên những viên kim cương nhân tạo.

Khuôn cấu trúc để tạo nên những viên kim cương nhân tạo.

Những viên kim cương nhân tạo đầu tiên đã được tạo ra từ năm 1950.

Những viên kim cương nhân tạo đầu tiên đã được tạo ra từ năm 1950.

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất