• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Bên trong nhà máy phá hủy hàng ngàn tấn vũ khí hóa học ở Mỹ

Căn hầm ở Colorado, Mỹ chứa đầy các vũ khí được cất giấu từ Thế chiến II

Căn hầm ở Colorado, Mỹ chứa đầy các vũ khí được cất giấu từ Thế chiến II

Các đầu đạn hóa học được tháo dỡ bên trong căn hầm

Các đầu đạn hóa học được tháo dỡ bên trong căn hầm

Có đến 780.000 vỏ đạn hóa học sẽ được tháo dỡ trong căn hầm này

Có đến 780.000 vỏ đạn hóa học sẽ được tháo dỡ trong căn hầm này

Quần áo bảo hộ của các nhân viên làm việc tháo dỡ vũ khí

Quần áo bảo hộ của các nhân viên làm việc tháo dỡ vũ khí

Vỏ đạn pháo trong nhà máy

Vỏ đạn pháo trong nhà máy

Các vỏ đạn đưa vào khu vực phá hủy

Các vỏ đạn đưa vào khu vực phá hủy

Nhân viên tháo dỡ vỏ đạn

Nhân viên tháo dỡ vỏ đạn

Nhân viên tháo dỡ vỏ đạn

Nhân viên tháo dỡ vỏ đạn

Các vỏ đạn đã được tháo ruột

Các vỏ đạn đã được tháo ruột

Các robot hỗ trợ nhân viên trong quá trình xử lý

Các robot hỗ trợ nhân viên trong quá trình xử lý

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất