• TRANG CHỦ
  • Sức khỏe

Bên trong nhà máy Ajinomoto Việt Nam

Hệ thống xử lý nước thải hiện đại bằng công nghệ xử lý sinh học BDN, được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Hệ thống có 4 trạm xử lý nước thải riêng biệt, công suất đạt 3.400 m3/ngày.

Hệ thống xử lý nước thải hiện đại bằng công nghệ xử lý sinh học BDN, được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Hệ thống có 4 trạm xử lý nước thải riêng biệt, công suất đạt 3.400 m3/ngày.

Công nhân đang vận hành tủ điều khiển điện tử theo dõi, kiểm tra các chỉ tiêu của hệ thống xử lý nước thải.

Công nhân đang vận hành tủ điều khiển điện tử theo dõi, kiểm tra các chỉ tiêu của hệ thống xử lý nước thải.

Nhiều chương trình cải tiến và bảo vệ môi trường được công ty triển khai như tiết kiệm điện, nước, nhiên nguyên liệu; chính sách không phát thải và tái sử dụng 100% chất thải rắn.     Nước thải sau khi được xử lý trong và sạch đạt chất lượng loại A t

Nhiều chương trình cải tiến và bảo vệ môi trường được công ty triển khai như tiết kiệm điện, nước, nhiên nguyên liệu; chính sách không phát thải và tái sử dụng 100% chất thải rắn. Nước thải sau khi được xử lý trong và sạch đạt chất lượng loại A t

Trạm quan trắc tự động có camera được lắp đặt để theo dõi, kiểm soát các chỉ tiêu nước thải đầu ra và xử lý trong những trường hợp bất khả kháng

Trạm quan trắc tự động có camera được lắp đặt để theo dõi, kiểm soát các chỉ tiêu nước thải đầu ra và xử lý trong những trường hợp bất khả kháng

Các loại rác trong nhà máy được phân loại tại đầu nguồn thành 4 loại khác nhau: rác giấy, rác nhựa, rác kim loại và rác khác. Năm 2012, tỷ lệ tái chế rác phát thải tại Công ty Ajinomoto Việt Nam đạt 97,41%.

Các loại rác trong nhà máy được phân loại tại đầu nguồn thành 4 loại khác nhau: rác giấy, rác nhựa, rác kim loại và rác khác. Năm 2012, tỷ lệ tái chế rác phát thải tại Công ty Ajinomoto Việt Nam đạt 97,41%.

Một góc môi trường xanh tại Nhà máy Ajinomoto.

Một góc môi trường xanh tại Nhà máy Ajinomoto.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất