Bến Tre sẽ giải thể Sở Thông tin-Truyền thông

Thời sựThứ Sáu, 30/11/2018 23:18:00 +07:00

Bến Tre sẽ triển khai Đề án thí điểm giải thể Sở Thông tin-Truyền thông, giảm 1 sở, 8 phòng nghiệp vụ và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Bến Tre sẽ triển khai Đề án thí điểm giải thể Sở Thông tin-Truyền thông. Sau khi  giải thể, các phòng nghiệp vụ của sở này sẽ được chuyển về 2 sở: Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Sở Khoa học-Công nghệ để tiếp tục hoạt động. 

Theo đó, tỉnh Bến Tre sẽ giảm 1 sở,  8 phòng nghiệp vụ, 4 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 10 trưởng, phó phòng và lãnh đạo.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ có tên mới là Sở Văn hóa-Thông tin và Du lịch, có chức năng tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình, thông tin cơ sở, quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. 

gi_the_so_thong_tin_truyen_thong_ben_tre_vov_mcmi

 Bến Tre sẽ giải thể Sở Thông tin-truyền thông.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đổi tên là Sở Khoa học-Công nghệ và Truyền thông-thông tin, có chức năng giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, hạ tầng thông tin truyền thông

Đề án này được thí điểm thực hiện từ đầu tháng 10/2019. Sau khi ổn định bộ máy, các Sở ngành trong tỉnh Bến Tre tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình.

Về đề án thí điểm này, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết thêm: “Năm nay, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh mới thông qua được Đề án thí điểm: giải thể Sở Thông tin-Truyền thông, giao phân nửa cho Sở Sở Khoa học-Công nghệ, giao phân nửa cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Còn Đề án chung của tỉnh đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua, đang gửi lấy ý kiến Ban Tổ chức TW. Đây cũng là vấn đề hết sức bức bách hiện nay”.

>>> Đọc thêm: 'Nhất thể hóa' để tinh giản bộ máy

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtc.vn