Bế mạc Đại hội thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc

(VTC News) - Tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cùng nhiều Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Trung Quốc khóa 17 đã được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 18.

Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc sáng nay.

Các đại biểu tại đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc 

Các đại biểu tại đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc 


Đại hội lần thứ 18, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bầu các Ủy viên thường vụ Bộ chính trị khóa 17 gồm ông Tập Cận Bình, ông Lý Khắc Cường, ông Vương Kỳ Sơn, ông  Lưu Vân Sơn, Lưu Diên Đông, Lý Nguyên Triều, Uông Dương, Trương Cao Lệ, Trương Đức Giang và ông Du Chính Thanh vào Ban chấp hành Trung ương Trung Quốc khóa 18.

Ông Vương Kỳ Sơn cũng được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 18.

Ngày mai (15/11),  Ban Chấp hành Trung ương Trung Quốc khóa 18 sẽ họp để bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

Tại phiên bế mạc Đại hội 18, các đại biểu cũng đã thông qua Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương khóa 17 đệ trình, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng như thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đọc tuyên bố đại hội khóa 18 Đảng cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp.

Khánh Thục
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN