Bế giảng lớp bồi dưỡng dành cho các Ủy viên Trung ương Đảng

Sáng 31/8, tại Hà Nội, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (lớp thứ hai, năm 2018) đã bế giảng, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tới dự lễ bế giảng có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, các bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy và tương đương.

Tổng kết lớp bồi dưỡng, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Tổ chức lớp bồi dưỡng đánh giá, nhìn chung lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (lớp thứ hai) đã hoàn thành nội dung, chương trình kế hoạch đề ra.

Lớp thứ hai có 87 học viên, trong đó có 71 Ủy viên chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết, 12 bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy và tương đương không tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Be giang lop boi duong danh cho cac Uy vien Trung uong Dang hinh anh 1

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại lễ bế giảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

Trong thời gian 5 ngày lên lớp (27-31/8), các học viên đã nghiên cứu, trao đổi và thảo luận 9 chuyên đề là các nội dung quan trọng, mang tính thời sự cao, có tính chất hệ thống hóa lại việc xây dựng và tổ chức thực hiện 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương từ đầu khóa đến nay.

Đa số các bản thu hoạch của các học viên đều đánh giá nội dung, chương trình bồi dưỡng là cần thiết, bổ ích, thiết thực; giúp học viên hệ thống hóa kiến thức, nhận thức rõ ràng, đầy đủ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn nảy sinh đang đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời gợi mở những phương pháp tiếp cận có tính khoa học cao đối với nhiều vấn đề mới trong thực tiễn.

Giảng viên là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị đều đã kinh qua nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau; đang phụ trách những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến chuyên đề giảng; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn sinh động và phong phú; rút ra được nhiều quan điểm khoa học, lý luận sâu sắc, có thể vận dụng trong thực tế...

Be giang lop boi duong danh cho cac Uy vien Trung uong Dang hinh anh 2

Các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

Rút kinh nghiệm từ lớp thứ nhất, trong lớp thứ hai, giảng viên đã tăng lượng thời gian tương tác, nêu các vấn đề có tính chất gợi mở để học viên trao đổi, thảo luận. Đây là yếu tố quan trọng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các giờ học trên lớp.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng chúc mừng thành tích học tập của 87 học viên tại lớp học quan trọng này.

Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh việc tổ chức hai lớp học cho thấy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và cán bộ chủ chốt, những đồng chí trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thự

Qua hai lớp học, 181 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và lãnh đạo chủ chốt của một số ban, bộ, ngành, địa phương đã nghiên cứu, thảo luận 9 chuyên đề, qua đó giúp các học viên nhận thức sâu sắc hơn nội dung nghị quyết các Hội nghị Trung ương từ đầu khóa tới nay, nhất là các Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 với nhiều nội dung mới, vừa cấp thiết, vừa chiến lược lâu dài đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Đồng thời, các học viên có thêm cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn để triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa, con người, về tăng cường quốc phòng an ninh, về đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng ở địa phương, đơn vị mình.

Ông Trần Quốc Vượng mong muốn với những thông tin, kiến thức thu nhận được từ lớp học, các học viên thể hiện bằng hành động cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành, địa phương trong nửa nhiệm kỳ còn lại; đồng thời tích cực chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác xây dựng Đảng, bởi đây là nhiệm vụ then chốt, sống còn của Đảng. Tập trung xây dựng Đảng để Đảng ta, Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh; để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, gần dân, nắm chắc tình hình nhân dân, xử lý các vấn đề diễn ra trong thực tiễn, được nhân dân tin cậy...

>>> Đọc thêm: 'Còn ủy viên Trung ương chưa gương mẫu, để vợ con, người thân lợi dụng'

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU