• TRANG CHỦ
  • Danh mục gốc

'Bẻ cong' nhà thi đấu lớn nhất SEA Games

Nhà thi đấu đa năng Wunna Theikdi nằm trong thành phố thể thao cùng tên được xây dựng mới hoàn toàn để phục vụ SEA Games 27.

Nhà thi đấu đa năng Wunna Theikdi nằm trong thành phố thể thao cùng tên được xây dựng mới hoàn toàn để phục vụ SEA Games 27.

Wunna Theikdi có 3 nhà thi đấu (A, B, C) nằm liền kề nhau tạo thành một tổ hợp kết cấu thống nhất.

Wunna Theikdi có 3 nhà thi đấu (A, B, C) nằm liền kề nhau tạo thành một tổ hợp kết cấu thống nhất.

Đây là Wunna Theikdi A.

Đây là Wunna Theikdi A.

Đây là Wunna Theikdi C

Đây là Wunna Theikdi C

Và ở giữa là Wunna Theikdi B.

Và ở giữa là Wunna Theikdi B.

Sảnh chính của Wunna Theikdi.

Sảnh chính của Wunna Theikdi.

Hàng cột cờ trước mặt tổ hợp Wunna Theikdi.

Hàng cột cờ trước mặt tổ hợp Wunna Theikdi.

Lối lên chính của tổ hợp Wunna Theikdi.

Lối lên chính của tổ hợp Wunna Theikdi.

Bên trong nhà thi đấu Wunna Theikdi C.

Bên trong nhà thi đấu Wunna Theikdi C.

Bên trong nhà thi đấu Wunna Theikdi B.

Bên trong nhà thi đấu Wunna Theikdi B.

Tổ hợp Wunna Theikdi về đêm

Tổ hợp Wunna Theikdi về đêm

Hà Thành (Thực hiện từ Nay Pyi Taw, Myanmar)

Hà Thành (Thực hiện từ Nay Pyi Taw, Myanmar)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất