Bất ổn liên tiếp phát sinh, Đà Nẵng có còn là 'thành phố đáng sống'?

(VTC News) - Khoảng 3 năm gần đây, một số chủ trương thực hiện thành công trước đó của Đà Nẵng bị phá vỡ, môi trường ô nhiễm, an ninh trật tự, quản lý xây dựng phát sinh bất cập khiến nhiều người đặt câu hỏi: Đà Nẵng có còn là thành phố đáng sống?

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế