Bất ngờ với kế hoạch điên rồ của NASA: Chế tàu ngầm vũ trụ xuyên đại dương băng giá tìm sự sống

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 20/06/2018 14:49:00 +07:00

Titan là mặt trăng lớn nhất của sao Thổ có khí quyển như Trái Đất, để tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, NASA đang nung nấu kế hoạch "điên rồ" chế tàu ngầm vũ trụ đưa lên hành tinh Titan tìm sự sống.

Video thông tin về kế hoạch "điên rồ" chế tàu ngầm vũ trụ đi xuyên đại dương băng giá đưa lên hành tinh Titan của NASA được đăng tải trên trang Seeker.
Thu Nguyên
Bình luận
vtc.vn