Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Bắt đầu trích 27.000 tỷ đồng để tăng lương tối thiểu

Bộ Tài chính cho biết bắt đầu trích 27.000 tỷ đồng để thực hiện việc tăng lương tối thiểu từ 730.000 đồng lên 830.000 đồng/tháng vào ngày 1/5 tới. Mức chi này chiếm khoảng 3,7% tổng chi Ngân sách Nhà nước trong cả năm 2011.

Từ 1/5 tới, mức lương tối thiểu của công nhân, viên chức sẽ được tăng. 
Bộ Tài chính vừa công bố dự toán thu chi ngân sách năm 2011. Theo đó, dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2011 là 595.000 tỷ đồng, tăng 12,7% so với ước thực hiện năm 2010, dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011 là 725.600 tỷ đồng.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, năm 2011, dự chi ngân sách Nhà nước vào khoảng 725.600 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 152.000 tỷ đồng, tăng 26.500 tỷ đồng so với năm ngoái. Chi trả nợ, viện trợ khoảng 86.000 tỷ đồng; chi thường xuyên 442.100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cho biết bắt đầu trích 27.000 tỷ đồng để thực hiện việc tăng lương tối thiểu từ 730.000 đồng lên 830.000 đồng/tháng vào ngày 1/5 tới. Mức chi này chiếm khoảng 3,7% tổng chi Ngân sách Nhà nước trong cả năm 2011.

Ngoài ra, mức chi trợ giá các mặt hàng chính sách là 1.660 tỷ đồng, chi lương hưu và đảm bảo xã hội là 74.500 tỷ đồng, còn chi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo là 110.130 tỷ đồng, sự nghiệp bảo vệ môi trường 7.250 tỷ đồng, sự nghiệp y tế 43.200 tỷ đồng, sự nghiệp khoa học và công nghệ 6.430 tỷ đồng, sự nghiệp văn hoá - thông tin 4.640 tỷ đồng, sự nghiệp phát thanh - truyền hình - thông tấn 2.410 tỷ đồng...

Riêng về chi quản lý hành chính, theo bộ Tài Chính, mức chi là 62.060 tỷ đồng, tăng 10,9% so dự toán năm 2010 bao gồm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mới phát sinh như kinh phí tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân; tăng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại, kinh phí thực hiện lộ trình cải cách tư pháp, kinh phí tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn; tăng kinh phí đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế…

Cũng theo Bộ Tài chính, dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2011 là 595.000 tỷ đồng, tăng 12,7% so với ước thực hiện năm 2010. Trong đó, thu nội địa từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 352.000 tỷ đồng, tăng 19,3% so ước thực hiện năm 2010. Trong số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh này, dự toán thu từ khu vực kinh tế quốc doanh tăng 19,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,8%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 22,2%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 23,7% so với ước thực hiện năm 2010. Thu tiền sử dụng đất là 30.000 tỷ đồng. Thu dầu thô dự kiến đạt 69.300 tỷ đồng, trên cơ sở dự kiến sản lượng đạt 14,02 triệu tấn, giá bình quân đạt 77 USD/thùng.

17 địa phương thu đạt trên 3000 tỷ đồng

Về quy mô dự toán thu nội địa (bao gồm cả thu từ đất đai) năm 2011, có 17 địa phương đạt trên 3.000 tỷ đồng, trong đó 11 địa phương thu trên 5.000 tỷ đồng, tăng 1 địa phương so với ước thực hiện năm 2010 (Khánh Hoà); 29 địa phương thu đạt từ 1.000 - 3.000 tỷ đồng, tăng 4 địa phương so với ước thực hiện năm 2010 (Sơn La, Quảng Bình, Phú Yên, Kon Tum); 12 địa phương thu đạt từ 500 - 1.000 tỷ đồng; chỉ còn 5 địa phương thu dưới 500 tỷ đồng, giảm 1 địa phương (Ninh Thuận) so với ước thực hiện năm 2010.


Tin lđọc thêm

» Năm 2011, dự kiến cắt giảm 2.000 tỷ đồng thuế
» Miễn thuế nhập khẩu để giảm lỗ xăng dầu
» Gửi vàng không phải chịu thuế thu nhập cá nhân


Theo Sài Gòn tiếp thị
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN