Bảo vệ dân phố vay tiền ngân hàng mua đồ chế xe chữa cháy mini lưu động

Ông Lý Nhơn Thành đã vay tiền ngân hàng để thực hiện mong muốn làm xe chữa cháy nhỏ gọn, và đã dập tắt 2 vụ cháy nhà ở trung tâm Sài Gòn.

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO