Bão số 7, số 8: Bảo hiểm bồi thường nông dân

(VTC News) - Để có thể kịp thời khắc phục hậu quả của cơn bão số 7, số 8 vừa qua, các công ty bảo hiểm đã hoàn tất hồ sơ để bồi thường cho người nông dân tại các tỉnh có tham gia thí điểm bào hiểm nông nghiệp.
Xem Clip:


Nguồn: VTV
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN