Bão số 6 vừa qua, bão Pakhar lại tăng cấp, hướng thẳng Biển Đông

(VTC News) - Bão số 6 vừa suy yếu, sáng sớm 25/8, vùng biển ngoài khơi phía đông nam đảo Luzon, Philippines lại hình thành cơn bão mới tên quốc tế là Pakhar.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế