Bão số 16 tan, mưa lớn dồn dập đổ xuống miền Trung

Bão số 16 sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía nam Cà Mau và tan dần.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO