Bão số 16 mạnh cấp thảm họa đang vào miền Nam

(VTC News) - Cơn bão số 16, tên quốc tế Tembin đã vào Biển Đông, đang tiến vào miền nam Việt Nam với sức tàn phá cấp thảm họa và có khả năng mạnh lên.

VTC1

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao