• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Báo nước ngoài cập nhật dày đặc Lễ quốc tang Đại tướng

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội ngày 12/10 - Ảnh: Reuters

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội ngày 12/10 - Ảnh: Reuters

Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội ngày 12/10 - Ảnh: AFP

Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội ngày 12/10 - Ảnh: AFP

Các quan chức đi vòng quanh linh cữu Đại tướng để tỏ lòng tôn kính vị anh hùng dân tộc Việt Nam trong nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội - Ảnh: Reuters

Các quan chức đi vòng quanh linh cữu Đại tướng để tỏ lòng tôn kính vị anh hùng dân tộc Việt Nam trong nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội - Ảnh: Reuters

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (bên phải) và Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng nay (12/10)- Ảnh: Reuters

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (bên phải) và Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng nay (12/10)- Ảnh: Reuters

Một người đàn ông lớn tuổi ngồi xe lăn vào viếng Đại tướng ở nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội - Ảnh: AFP

Một người đàn ông lớn tuổi ngồi xe lăn vào viếng Đại tướng ở nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội - Ảnh: AFP

Các tiêu binh phủ quốc kỳ lên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhà tang lễ Quốc gia ngày 12/10 - Ảnh: AFP

Các tiêu binh phủ quốc kỳ lên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhà tang lễ Quốc gia ngày 12/10 - Ảnh: AFP

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (bên phải) và Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng nay (12/10)- Ảnh: AP

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (bên phải) và Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng nay (12/10)- Ảnh: AP

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bên trái) cùng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương viếng Đại tướng ngày 12/10 - Ảnh: AP

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bên trái) cùng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương viếng Đại tướng ngày 12/10 - Ảnh: AP

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào viếng Đại tướng ở nhà tang lễ Quốc gia sáng 12/10 - Ảnh: AP

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào viếng Đại tướng ở nhà tang lễ Quốc gia sáng 12/10 - Ảnh: AP

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất