Bảo hiểm 'khủng' cho du khách khám phá Sơn Đoòng

(VTC News) - Để đảm bảo cho du khách tham hiểm hang Sơn Đoòng được an toàn, Công ty Oxalis cũng mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho du khách với mức bồi thường tối đa là 500.000USD.

Xem thêm tại: www.youtube.com/vnotv

VNOTV
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN