Bao giờ cư dân 8B Lê Trực biết kết quả thanh tra Giấy phép xây dựng?

Kinh tếThứ Sáu, 24/05/2019 12:23:00 +07:00

UBND quận Ba Đình xử phạt dự án 8B Lê Trực dựa trên Giấy phép xây dựng, nhưng giấy phép này vi phạm quy định thì UBND quận Ba Đình vẫn đứng ngoài cuộc.

Ngày 12/10/2015, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) ban hành quyết định số 2673/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng công trình và yêu cầu chủ đầu tư phải dừng thi công công trình, xây dựng phê duyệt phương án tự phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng.

Quyết định này được đưa ra dựa trên Giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD cấp ngày 24/3/2014.

Tuy nhiên, Giấy phép xây dựng này vi phạm khoản a Điều 101 Luật Xây dựng năm 2014.

Cụ thể, theo văn bản gửi ngày 29/6/2016 của ông Phạm Gia Yên khi đó là Chánh Thanh tra (Bộ Xây dựng) gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nêu rất rõ: “Công trình 8B Lê Trực là công trình thuộc diện miễn cấp Giấy phép xây dựng, việc Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD là sai quy định của pháp luật và quy mô được cấp không phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng, Quyết định số 2452/QĐ-UBND của UBND thành phố và Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 kèm theo được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Việc cấp Giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD không tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng về thiết kế nhà cao tầng”.

8B Le Truc

 4 năm vẫn chưa có kết luận Giấy phép xây dựng cấp cho dự án là đúng hay sai?

Cụ thể, theo Giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD, chiều cao công trình 8B Lê Trực là 53m và 18 tầng nổi. Như vậy, chiều cao bình quân của các tầng sẽ là 2,94m.

Chiều cao thông thủy các tầng sau khi trừ đi chiều dày bê tông dầm sàn, trần (khoảng 0,6m) sẽ chỉ còn 2,36m.

Trong khi đó, theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về thiết kế nhà cao tầng, chiều cao thông thủy các tầng ở không được nhỏ hơn 3m. Như vậy, rõ ràng nội dung Giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD do Sở Xây dựng cấp là không tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng về thiết kế nhà cao tầng (thiếu 8m so với tiêu chuẩn).

Như vậy, Quyết định số 2673/QĐ-UBND do UBND quận Ba Đình ban hành căn cứ vào Giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD ngày 24/3/2014 do Sở Xây dựng cấp là thiếu căn cứ pháp luật, cần được bãi bỏ.

Tương tự, Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 09/01/2016 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quyết định này căn cứ vào Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND Quận Ba Đình là quyết định trái pháp luật, mà như trên đã nêu. Vì vậy, Quyết định này cũng cần được bãi bỏ.

Trả lời VTC News về vấn đề này, Phòng Quản lý đô lý (UBND quận Ba Đình) cho rằng: “Nội dung cấp Giấy phép xây dựng công trình tại số 8B Lê Trực thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Hà Nội, đã được Thanh tra Thành phố Hà Nội tổ chức thanh tra theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội. Nội dung này không thuộc thẩm quyền của UBND quận Ba Đình.

Đối với Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND quận Ba Đình, tại thời điểm ban hành Quyết định, UBND quận Ba Đình đã thực hiện xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng theo nội dung Giấy phép xây dựng đã cấp là đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định và khoản 1 điều 16 của Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp Giấy phép xây dựng: “Đối với công trình được cấp Giấy phép xây dựng, việc quản lý trật tư xây dựng được căn cứ vào các nội dung được ghi trong Giấy phép xây dựng đã được cấp và các quy định của Nghị định này”.

Như vậy có thể thấy, đến nay UBND quận Ba Đình vẫn chưa có câu trả lời về việc Giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD ngày 24/3/2014 do Sở Xây dựng cấp là đúng hay không, để làm căn cứ hủy bỏ, thu hồi Quyết định số 2673/QĐ-UBND.

Điều lạ là Giấy phép xây dựng này như UBND quận Ba Đình trả lời là đã được thanh tra thành phố Hà Nội tổ chức thanh tra theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, vậy kết quả thanh tra như thế nào? Sau hơn 4 năm nay, không lẽ Giấy phép xây dựng này vẫn “đang thanh tra”?

UBND quận với trách nhiệm là cơ quan ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND, sau khi có các ý kiến về việc Giấy phép xây dựng này thiếu căn cứ pháp luật và thực tế công trình 8B Lê Trực thuộc diện không cần cấp Giấy phép xây dựng, Quận đã kiểm tra, xác mình vấn đề này như thế nào?

Quận là đơn vị ra quyết định xử phạt dựa trên Giấy phép xây dựng, vì vậy Giấp phép này đúng hay sai, Quận lẽ ra phải là đơn vị đốc thúc để làm rõ nhanh nhất, từ đó đưa ra quyết định về việc có hủy bỏ, thu hồi Quyết định số 2673/QĐ-UBND.

Thế nhưng, hơn 4 năm qua, đến ngày hôm nay, người mua nhà và dư luận vẫn chỉ nhận được 1 câu trả lời “đã được Thanh tra Thành phố Hà Nội tổ chức thanh tra theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội”.

4 năm – hàng trăm khách hàng mua dự án 8B Lê Trực như ngồi trên đống lửa khi căn nhà của mình vẫn bị “niêm phong”, trong khi cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa có công bố Giấy phép xây dựng cấp cho dự án này có đúng quy định của pháp luật hay không.

“4 năm qua, chính quyền đã bỏ rơi người dân, không một ai quan tâm xem người dân nghĩ gì, khổ sở ra sao”, bà Nguyễn Thị Hồng Xuân – Trưởng ban đại diện khách hàng mua nhà tại dự án 8B Lê Trực thất vọng nói.

Có lẽ, sau tiết lộ của quận Ba Đình về việc Thanh tra Thành phố Hà Nội đã vào thanh tra Giấy phép xây dựng này, thì UBND thành phố Hà Nội nên công bố kết luận thanh tra này để người mua nhà và dư luận được biết.

Từ đó, UBND Thành phố Hà Nội cần sớm đưa ra quyết định có nên hủy bỏ Quyết định số 2673/QĐ-UBND do UBND quận Ba Đình ban hành hay không?

Châu Anh

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn