Báo động gia tăng khoảng cách giàu - nghèo

(VTC News) - Thực hiện tiến bộ với công bằng xã hội theo từng bước và từng chính sách phát triển là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và nhà nước ta, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng Việt Nam vẫn đang phải đứng trước thách thức: Khoảng cách giàu nghèo ngày một gia tăng trong xã hội.

Xem Clip:

(Nguồn: Trung tâm truyền hình Internet VN) 


P.V
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN