• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Báo động chiến đấu, lính dù Nga phản ứng cực nhanh

Không quân thuộc quân khu miền Tây báo động lực lượng dù

Không quân thuộc quân khu miền Tây báo động lực lượng dù

Các binh sĩ chuẩn bị cho hoạt động đổ bộ

Các binh sĩ chuẩn bị cho hoạt động đổ bộ

Các binh sĩ dù Nga bên trong máy bay vận tải Il-76

Các binh sĩ dù Nga bên trong máy bay vận tải Il-76

Chuẩn bị cho quá trình luyện tập

Chuẩn bị cho quá trình luyện tập

Xe thiết giáp được đưa lên máy bay

Xe thiết giáp được đưa lên máy bay

Lính dù Nga chuẩn bị luyện tập

Lính dù Nga chuẩn bị luyện tập

Chỉ huy phổ biến vị trí hạ cánh của các binh sĩ dù

Chỉ huy phổ biến vị trí hạ cánh của các binh sĩ dù

Vận chuyển trang thiết bị lên máy bay

Vận chuyển trang thiết bị lên máy bay

Các binh sĩ dù trong bài luyện tập

Các binh sĩ dù trong bài luyện tập

Các loại xe chiến đấu tham gia quá trình luyện tập của lính dù Nga

Các loại xe chiến đấu tham gia quá trình luyện tập của lính dù Nga

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất