• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Báo đốm liều lĩnh vượt sông đớp gọn cá sấu khổng lồ

Con báo rón rén nơi bờ sông

Con báo rón rén nơi bờ sông

Quyết định vượt sông dù nước là nỗi sợ hãi của họ nhà mèo

Quyết định vượt sông dù nước là nỗi sợ hãi của họ nhà mèo

Lặng lẽ tiếp cận con mồi

Lặng lẽ tiếp cận con mồi

Cá sấu vẫn không hay biết sát thủ đã tới sau lưng

Cá sấu vẫn không hay biết sát thủ đã tới sau lưng

Một cú đớp chính xác và mạnh mẽ nhằm vào đầu con mồi

Một cú đớp chính xác và mạnh mẽ nhằm vào đầu con mồi

Những pha giằng co giữa báo đốm và cá sấu

Những pha giằng co giữa báo đốm và cá sấu

Những pha giằng co giữa báo đốm và cá sấu

Những pha giằng co giữa báo đốm và cá sấu

Những pha giằng co giữa báo đốm và cá sấu

Những pha giằng co giữa báo đốm và cá sấu

Nỗ lực của con cá sấu dường như vô ích, báo đốm đớp gọn con mồi

Nỗ lực của con cá sấu dường như vô ích, báo đốm đớp gọn con mồi

Báo đốm tha con mồi về bên kia bờ sông để ăn thịt

Báo đốm tha con mồi về bên kia bờ sông để ăn thịt

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất