Bão cực mạnh và áp thấp nhiệt đới xuất hiện dồn dập gần Biển Đông

(VTC News) - Gần Biển Đông đang hình thành áp thấp nhiệt đới cùng một cơn bão rất mạnh tên quốc tế là Talim, diễn biến đường đi và sự tương tác của áp thấp nhiệt đới và bão Talim rất phức tạp.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113