• Zalo

Báo cáo Quốc hội hơn 237 nghìn tỷ đồng trả nợ Chính phủ

Kinh tế Thứ Hai, 21/10/2019 09:12:00 +07:00

Tổng trả nợ 9 tháng đầu năm của Chính phủ khoảng 237.470 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 196.281 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 41.189 tỷ đồng.

Nội dung trên được Chính phủ đưa ra trong báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, Chính phủ tập trung huy động trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn dài để đáp ứng nhu cầu huy động vốn của ngân sách và tái cơ cấu danh mục nợ, đồng thời gắn khối lượng phát hành trái phiếu với việc trả nợ gốc đến hạn và tiến độ giải ngân.

no cong

 Dự kiến các chỉ tiêu nợ đến cuối năm 2019: nợ công ở mức 56,1% GDP, nợ Chính phủ ở mức 49,2% GDP. (Ảnh minh họa)

Đến 30/9, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ đạt hơn 160 nghìn tỷ đồng (tương ứng 52,5% kế hoạch cả năm), trong đó 100% khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, 92,9% khối lượng phát hành có kỳ hạn 10 năm trở lên, kỳ hạn phát hành bình quân 9 tháng duy trì ở mức cao, đạt 13,51 năm.

Kỳ hạn bình quân danh mục trái phiếu đến ngày 30/9 là 7,3 năm. Lãi suất phát hành trong 9 tháng đầu năm tiếp tục giảm so với thời điểm cuối năm 2018, theo đó lãi suất phát hành trái phiếu các kỳ hạn 5-30 năm hiện nay giảm 0,2%-1,1%/năm so với cuối năm 2018, lãi suất phát hành bình quân là 4,85%/năm, tiết kiệm chi phí huy động vốn cho ngân sách.

Tỷ lệ huy động vốn 9 tháng đầu năm đạt thấp do thu ngân sách những tháng đầu năm tương đối tốt, tồn ngân quỹ kho bạc cao. Vì vậy Chính phủ đã rà soát tình hình thu, chi, trả nợ gốc ngân sách trung ương để điều chỉnh khối lượng phát hành trái phiếu cho phù hợp, đồng thời sử dụng một phần ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương vay để giảm phát hành trái phiếu, giảm chi phí vay nợ.

Cũng theo Chính phủ, 9 tháng đầu năm, giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.416 triệu USD, tương đương khoảng 32.737 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 1.021 triệu USD, vay về cho vay lại khoảng 396 triệu USD, chiếm 30,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã duyệt.

Lý do giải ngân vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài chậm chủ yếu do kế hoạch đầu tư công trung hạn bố trí thiếu so với nhu cầu; kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển từ nguồn vốn nước ngoài 2019 phân bổ chậm; chất lượng thiết kế và tính sẵn sàng triển khai dự án; vướng mắc về thủ tục đầu tư, mua sắm đấu thầu, bố trí vốn đối ứng, thủ tục cho vay lại.

Trước thực trạng này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đánh giá về khó khăn, vướng mắc, đề xuất với Chính phủ các giải pháp để thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài trong những tháng cuối năm 2019.

Về thực hiện nghĩa vụ trả nợ, lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 237.470 tỷ đồng (bằng 71,3% kế hoạch năm), trong đó trả nợ trong nước khoảng 196.281 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 41.189 tỷ đồng.

Chính phủ cho biết, việc thực hiện nghĩa vụ trả các khoản trả gốc, lãi của Chính phủ nằm trong mức đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng hạn theo cam kết. Việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ có thể thấp hơn so với kế hoạch, chủ yếu do kết quả vận động lùi thời điểm áp dụng điều khoản trả nợ nhanh vốn IDA vay WB đến 1/7/2020.

Cũng theo Chính phủ, nhằm đảm bảo an, bền vững danh mục nợ trong nước của Chính phủ, phụ thuộc vào tình hình thị trường, Chính phủ sẽ tổ chức hoán đổi trái phiếu vào năm 2019 và năm 2020 theo hướng kéo dài kỳ hạn, giãn nghĩa vụ trả nợ để giảm rủi ro thanh khoản cho ngân sách Nhà nước.

Hoàng Hưng
Bạn có cảm nghĩ gì về "Báo cáo Quốc hội hơn 237 nghìn tỷ đồng trả nợ Chính phủ" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin