• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Bánh trung thu rồng mạ vàng giá bạc triệu

Hộp bánh trung thu hình rồng có giá gần 6,5 triệu đồng.

Hộp bánh trung thu hình rồng có giá gần 6,5 triệu đồng.

Sản phẩm được sản xuất thủ công, mạ vàng 24K.

Sản phẩm được sản xuất thủ công, mạ vàng 24K.

Hộp hình cá có giá gần 3,5 triệu đồng.

Hộp hình cá có giá gần 3,5 triệu đồng.

Khách hàng có nhu cầu mua phải đặt trước 4 ngày.

Khách hàng có nhu cầu mua phải đặt trước 4 ngày.

Bánh nướng nhân hạt sen có hình lồng đỏ.

Bánh nướng nhân hạt sen có hình lồng đỏ.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất