Băng ở Bắc Cực đang tan tốc độ báo động, có thể tan hết vào năm 2030

(VTC News) - Các nhà khoa học Canada vừa đưa ra cảnh báo lớp băng tại Bắc Cực đang tan nhanh với mức độ báo động, cứ theo đà này, cuối năm 2030, có thể con người sẽ không còn thấy những tảng băng trôi trên biển nữa.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế