Bản quyền World Cup mà VTV mua bao gồm những gì?

Số tiền VTV bỏ ra không chỉ để phát sóng các trận đấu, nó có thể gồm cả quyền sử dụng hình ảnh thương hiệu, quảng cáo hay tin tức, lưu trữ.

Bình luận

Tin giá vàng

Bảo vệ người tiêu dùng

Chính sách thuế và cuộc sống