Ban phụ huynh đang tiếp tay cho lạm thu?

(VTC News) - Liệu tình trạng lạm thu đầu năm tại các trường học đang có sự tiếp tay của chính những người đại diện ban phụ huynh?

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế