Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực tỉnh ủy Yên Bái và Hòa Bình

Thời sựThứ Ba, 16/12/2014 02:57:00 +07:00

Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu có chuyến làm việc tại tỉnh Yên Bái và Hoà Bình.

(VTC News) - Trong các ngày 15 và 16/12, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do Ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu có chuyến làm việc tại tỉnh Yên Bái và Hòa Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung làm việc của Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương là đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh Yên Bái và Hòa Bình, nhiệm kỳ 2010 – 2015; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; tình hình thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại hai tỉnh trên.


 Ông Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Hòa Bình 

Tại buổi làm việc, Thường trực tỉnh ủy Yên Bái và Hòa Bình đã kiến nghị Ban Kinh tế Trung ương đề xuất với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách có tính chất đặc thù cho các tỉnh Trung du miền núi Bắc bộ về đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất để đồng bào có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần; tăng cường đầu tư, hỗ trợ vốn cho các tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm, tạo cơ chế chính sách vượt trội đối với việc thu hút FDI, ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân, kế hoạch chuyển dần các đơn vị sự nghiệp sang mô hình các doanh nghiệp, đảm bảo quốc phòng an ninh để có sự bứt phá trong phát triển kinh tế.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Hòa Bình

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện của Yên Bái và Hòa Bình nội dung trên, đồng thời gợi mở, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong nhiệm kỳ tới (2015-2020).

Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao tỉnh Yên Bái và Hòa Bình đã đạt được những kết quả khả quan kinh tế tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển ổn định và đạt mức tăng khá; huy động được các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển.
 Ông Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Yên Bái

Bên cạnh đó, sự nghiệp y tế, giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm, nhất là ở vùng kinh tế-xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm; quốc phòng an ninh và trật tự xã hội được giữ vững.


Kết quả của buổi làm việc ở các tỉnh, TP sẽ giúp cho Ban Kinh tế Trung ương có thêm những số liệu, luận cứ thực tiễn trong quá trình nghiên cứu, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội; đóng góp vào việc xây dựng báo cáo và văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Thanh Liêm

Bình luận
vtc.vn