• Zalo

Ban hành Thông tư mới hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế

Kinh tếThứ Tư, 04/12/2013 09:36:00 +07:00

(VTC News) - Từ 20/12/2013, Thông tư mới hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế sẽ có hiệu lực.

(VTC News) - Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo; cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán có tạm ngừng, nghỉ kinh doanh việc xét giảm thuế khoán được thực hiện theo tháng ngừng, nghỉ kinh doanh.

Từ ngày 20/12/2013, Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ sẽ có hiệu lực
 

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 156/2013/TT-BTC áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc NSNN theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan thuế nội địa quản lý thu.

Đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế… Các cơ quan thuế gồm: Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế; Công chức thuế; Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế.

Với các trường hợp miễn giảm thuế, Thông tư nêu rõ nguyên tắc miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo; cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán có tạm ngừng, nghỉ kinh doanh việc xét giảm thuế khoán được thực hiện theo tháng ngừng, nghỉ kinh doanh.

Đối với cá nhân thuộc đối tượng được miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân theo quy định về chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam; chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài làm việc tại văn phòng của tổ chức phi chinh phủ; cá nhân làm việc tại khu kinh tế thực hiện thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Thông tư cũng quy định về nội dung, thủ tục miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế ; Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên; Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất…

Các phạm vi và nội dung về quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ; quản lý thuế về đăng ký thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế không bao gồm trong Thông tư này.

Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014.

Thùy Minh

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !