Bản đồ 'những cái nhất' trên thế giới: Việt Nam nhất điều gì?

(VTC News) - Dựa vào nhiều số liệu thống kê khác nhau trên Internet, trang InformationisBeautiful.net đã cho ra đời bản đồ những điều nhất trên thế giới.

Dựa vào bản đồ thú vị này, có thể thấy Việt Nam là quốc gia hàng đầu về hồ tiêu.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế