• Zalo

Ban Dân tộc tỉnh có lãnh đạo gấp đôi nhân viên: Sở Nội vụ Thừa Thiên - Huế lý giải

Thời sự Thứ Sáu, 19/07/2019 13:38:00 +07:00

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế lý giải việc Ban Dân tộc tỉnh này có lãnh đạo nhiều gấp đôi nhân viên là do bộ máy có nhiều phòng, ban.

Liên quan đến việc Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế có lãnh đạo nhiều gấp đôi nhân viên, ngày 19/7, trả lời báo chí, ông Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này cho biết, việc bổ nhiệm lãnh đạo các phòng ban tại Ban Dân tộc là do người đứng đầu cơ quan này bổ nhiệm chứ không phải do Sở Nội vụ thực hiện.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, hiện chưa có quy định một phòng ban cơ quan cấp sở có bao nhiêu lãnh đạo. Mặt khác, theo ông Đông,  Ban Dân tộc có nhiều trưởng, phó phòng là do bộ máy có nhiều phòng, ban.

Ông Đông cũng cho biết, Sở đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc tổ chức lại các phòng ban chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

Theo tờ trình của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế, Sở Tư pháp tỉnh có báo cáo thẩm định văn bản quy phạm pháp luật về dự thảo Quyết định hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

Ban Dan toc Hue

 Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế có số lượng lãnh đạo nhiều gấp đôi nhân viên. (Ảnh: T. Hóa)

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh nhận định, dự thảo này chưa đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện, chưa đảm bảo tính thống nhất với quy định hiện hành là Thông tư liên tịch 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/2/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tuy nhiên, theo tờ trình của Sở Nội vụ, sau khi tổng hợp ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ điều chỉnh lại dự thảo quyết định, nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại Ban Dân tộc. Mặt khác, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc làm giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, tạo mối quan hệ phối hợp tốt và không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Cụ thể, dự thảo quyết định được Sở Nội vụ điều chỉnh sẽ hợp nhất Thanh tra và Phòng Tuyên truyền và địa bàn của Ban Dân tộc thành Thanh tra Ban; hợp nhất Phòng Chính sách dân tộc và Phòng Kế hoạch tổng hợp thành Phòng Chính sách dân tộc.

Sau khi tổ chức lại, Ban Dân tộc tỉnh có cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Chính sách dân tộc. Sau khi giảm các phòng ban, Ban Dân tộc sẽ giảm cấp trưởng, phó phòng.  

Video: Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lý giải chuyện lãnh đạo nhiều hơn nhân viên

Trước đó, dư luận ở Thừa Thiên - Huế xôn xao trước việc Ban Dân tộc tỉnh này có lượng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên. Cụ thể, hiện Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế có 15 cán bộ và nhân viên, nhưng có 10 người trong số này được bổ nhiệm làm lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên.

Đặc biệt, trong số những người được bổ nhiệm làm lãnh đạo, có trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chưa đủ điều kiện theo quy định.

Trước tình hình trên, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế lập đề án sắp xếp lại đơn vị theo hướng giảm các phòng ban, theo đó sẽ giảm cấp trưởng, phó phòng xuống còn 6 người. Nếu đề án này được thông qua, tỷ lệ lãnh đạo so với nhân viên của ban sẽ được rút xuống còn 50/50, tức cứ 1 nhân viên sẽ có 1 lãnh đạo.  

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế là cơ quan chuyên môn ngang sở, thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ban này có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.   

Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin