Bạn đã ngồi đúng cách chưa?

Việc ngồi làm việc cả ngày có thể khiến dân văn phòng khó giữ tư thế đúng, tăng nguy cơ tổn thương vùng lưng, cột sống.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng