Ban chỉ đạo xây dựng đặc khu kinh tế chuẩn bị họp lần hai

Thời sựThứ Ba, 03/07/2018 17:00:00 +07:00

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu), Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung họp lần thứ 2 của Ban.

Ngày 29/6, Văn phòng Chính phủ đã gửi văn bản số 6148/VPCP-QHĐP đến các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia về xây dựng Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt (gọi tắt là BCĐ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Bộ Nội vụ với nội dung chuẩn bị cho lần họp thứ 2 của Ban.

Untitled2

 Nội dung văn bản số 6148/VPCP-QHĐP về nội dung cuộc họp lần 2 của BCĐ xây dựng đặc khu kinh tế được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. (Ảnh chụp màn hình).

Theo đó, để chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ hai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐ, đề nghị thành viên trong BCĐ căn cứ vào quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt báo cáo các công việc của BCĐ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đơn vị mình.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ trước ngày 2/7/2018.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ tổng hợp ý kiến thành viên BCĐ, ý kiến của nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và chuẩn bị báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt trước ngày 5/7/2018.

Trước đó, chiều 2/7, tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương trong cả nước, trong phần báo cáo của địa phương, ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ cần sớm hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua dự án dự thảo luật về đặc khu kinh tế.

“Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia về đặc khu cần tiếp tục hoàn thiện dự án luật này để trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 theo đúng kế hoạch”, ông Long kiến nghị.

Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế được đưa ra lấy ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 vừa qua.

Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý dự án Luật.

Đồng thời, Quốc hội cũng biểu quyết đồng ý lùi dự án Luật này lại kỳ họp lần sau.

Lưu Thủy
Bình luận
vtc.vn