Bài viết về tái cấu trúc kinh tế được nhiều chuyên gia hưởng ứng của PSG.TS Nguyễn Thế Kỷ

PSG.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam vừa có bài viết nghiên cứu về tái cấu trúc nền kinh tế, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các chuyên gia và dư luận.

 

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao