Bài viết đầu năm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

(VTC News) - Nhân dịp năm mới 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài viết với tiêu đề "Đón bắt thời cơ, sức mạnh của toàn dân và bảo vệ lợi ích Quốc gia, dân tộc đưa đất nước tiếp tục tiến lên".

Bài viết đã nhìn lại những thành tựu đất nước đạt được trong năm qua đồng thời khẳng định quyết tâm mục tiêu hành động của đất nước trong năm 2015.
Dưới đây là một số trích dẫn trong bài viết.
Xem video:
VTV

Vũ Nguyên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN