• Zalo

Bài toán mẹo 'xoắn não' rất ít người trả lời đúng, bạn có thuộc số đó?

Giáo dục Thứ Bảy, 09/11/2019 18:40:00 +07:00

Rất ít người chơi có thể trả lời đúng được 5 bài toán mẹo dưới đây.

Câu 1: Nếu 1 + 9 + 8 = 1 thì 2 + 8 + 9 =? Gợi ý: Viết phép tính bằng chữ tiếng Anh.

cau 1

 

Câu 2:  Viết một phép tính cộng giữa các số chỉ tạo bởi chữ số 8 sao cho tổng bằng 1000.

cau 2

 

Câu 3:

Tom hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi. Bà trả lời: 

"Bà có 6 người con, mỗi người cách nhau 4 tuổi. Bà có người con đầu tiên năm 19 tuổi. Hiện tại, người con út của bà 19 tuổi".

Vậy bà Tom năm nay bao nhiêu tuổi?

cau 3 3

 

Câu 4:

Trả lời trong 5 giây: Nhân tất cả các số trên bàn phím điện thoại được kết quả bao nhiêu?

cau 5 3

 

Câu 5:

Tìm 1 số có 10 chữ số sao cho:

Chữ số đầu tiên là số các số 0 trong số đó

Chữ số thứ 2 là số các số 1 trong số đó

Chữ số thứ 3 là số các số 2 trong số đó

Chữ số thứ 4 là số các số 3 trong số đó

...

Chữ số thứ 10 là số các số 9 trong số đó.

cau 6 5

 

Câu 1: Đáp án là 10

dap an 1 6

 

Câu 2: 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000

dap an 2 7

 

Câu 3: Bà năm nay 58 tuổi.

Sinh con thứ nhất: Bà 19 tuổi

Sinh con thứ 2: Bà 23 tuổi

Sinh con thứ 3: Bà 27 tuổi

Sinh con thứ 4: Bà 31 tuổi

Sinh con thứ 5: Bà 35 tuổi

Sinh con thứ 6: Bà 39 tuổi

Người con thứ 6 năm nay 19 tuổi, vậy bà 58 tuổi.

Câu 4:

Đáp án bằng 0 

Câu 5:

6210001000

Quỳnh Anh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin