Bài toán lớp 5 làm khó nhiều người, bạn có thể tìm ra đáp án trong 4 phút?
  • Zalo

Bài toán lớp 5 làm khó nhiều người, bạn có thể tìm ra đáp án trong 4 phút?

Hỏi - Đáp Thứ Ba, 07/07/2020 07:04:56 +07:00

Bài toán phân số lớp 5 làm khó nhiều người chơi khi yêu cầu tìm ra đáp án trong bốn phút.

Đề bài: Bạn có thể điền 9 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thay thế các chữ cái dưới đây để được đẳng thức đúng? Lưu ý mỗi số chỉ xuất hiện một lần.

Bài toán lớp 5 làm khó nhiều người, bạn có thể tìm ra đáp án trong 4 phút? - 1

 

 

Bạn có cảm nghĩ gì về "Bài toán lớp 5 làm khó nhiều người, bạn có thể tìm ra đáp án trong 4 phút?" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin