Bậc THPT chỉ còn 4 môn bắt buộc trong chương trình mới

Giáo dụcThứ Năm, 06/08/2015 09:02:00 +07:00

Với chương trình mới, bậc trung học sẽ không còn 13 môn học như truyền thống mà bậc THPT chỉ còn 4 môn bắt buộc.

(VTC News) - Với chương trình mới, bậc trung học sẽ không còn 13 môn học như truyền thống mà bậc THPT chỉ còn 4 môn bắt buộc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố dự thảo chương trình GD phổ thông tổng thể.
Trong dự thảo lần này, hệ thống môn học từ tiểu học lên THPT sẽ có nhiều điều chỉnh căn bản.

Một số môn học với tên gọi mới sẽ xuất hiện do được tích hợp từ các môn học truyền thống hoặc có nội dung, tính chất, mục tiêu mới.
 
Dạy học  tích hợp từ bậc học dưới và phân hóa dần lên bậc học cao hơn, thiết kế môn học theo hai nhóm bắt buộc và tự chọn, kết hợp với các chuyên đề học tập, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn để nghiên cứu khoa học là yêu cầu được đặt ra trong chương trình tổng thể lần này.

Với chương trình mới, bậc trung học sẽ không còn 13 môn học như truyền thống mà hệ thống môn học bắt buộc giảm rõ rệt. Bậc THPT chỉ còn 4 môn bắt buộc.

Học sinh sẽ có cơ hội đăng kí học các môn học, chuyên đề tự chọn theo định hướng nghề nghiệp tương lai.

Dự kiến sau khi chương trình tổng thể được thẩm định, Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành triển khai xây dựng chương trình môn học làm cơ sở để biên soạn SGK mới.

Chương trình-SGK mới sẽ triển khai đại trà từ năm học 2018-2019 theo hình thức “cuốn chiếu”.

Việc thí điểm chương trình-SGK mới sẽ không thực hiện toàn bộ như trước mà chỉ thí điểm những nội dung, môn học, hoạt động GD mới và do chính tác giả xây dựng chương trình chủ trì việc thí điểm.

Về thời lượng chương trình dự thảo đưa ra, một năm học có 35 tuần thực học (gồm 32 tuần học các nội dung quy định chung cả nước và 3 tuần dành cho nội dung giáo dục của địa phương). Thời lượng ghi trong bảng trên là số tiết trung bình thực học của 1 tuần quy định chung cả nước.

Cấp tiểu học: Mỗi ngày học 2 buổi, buổi sáng học không quá 4 tiết và buổi chiều học không quá 3 tiết. Mỗi tuần học không quá 32 tiết, mỗi tiết học trung bình 35 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ.

Cấp trung học cơ sở: Mỗi ngày học 1 buổi không quá 5 tiết học. Mỗi tuần học không quá 28 tiết, mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ.

Cấp trung học phổ thông: Mỗi ngày học 1 buổi không quá 5 tiết. Mỗi tuần học không quá 28 tiết, mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtc.vn