Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Thời sựThứ Sáu, 22/07/2016 09:23:00 +07:00

Sáng 22/7, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã chính thức đắc cử chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Đầu giờ sáng 22/7, Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban TVQH khóa 14.

nguyen thi kim ngan-4

 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thắng Huy.

Với chức danh bầu Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tổng số phiếu phát ra là 490 phiếu và thu vào 490 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 489 phiếu, 1 phiếu không hợp lệ. Số phiếu đồng ý 483, bằng 97,77% tổng số ĐBQH. Không đồng ý là 6 phiếu, bằng 1,21% tổng số ĐBQH.

"Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 14", ông Cường nhấn mạnh.

Video: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội:

1. Bà Tòng Thị Phóng: Số phiếu đồng 482 bằng 97,57%, không đồng ý 8, bằng 1,62% tổng số ĐBQH.

2. Ông Phùng Quốc Hiển: 480 bằng 97,17%, không đồng ý 10, bằng 2,02% tổng số ĐBQH.

3. Đỗ Bá Tỵ: Số phiếu đồng ý 484 bằng 97,98%, không đồng ý 6, bằng 1,21% tổng số ĐBQH.

4. Uông Chu Lưu: Số phiếu đồng ý 478 bằng 96,76%, không đồng ý 11, bằng 2,23% tổng số ĐBQH.

"Căn cứ nội quy kỳ họp các ông bà trên đã được QH bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội", ông Cường nói.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

1. Ông Hà Ngọc Chiến: số phiếu đồng ý là 487, bằng 98,58% tổng số ĐBQH, không đồng ý 3, 0,61% tổng số ĐBQH.

3, Ông Võ Trọng Việt: số phiếu đồng ý là 484, bằng 97,98% tổng số ĐBQH, không đồng ý  6 bằng 1,21% tổng số ĐBQH.

3. Phan Xuân Dũng: số phiếu đồng ý là 479, bằng 96,96% tổng số ĐBQH, không đồng ý  11 bằng 2,23% tổng số ĐBQH.

4. Ông Nguyễn Đức Hải: số phiếu đồng ý là 479, bằng 96,96% tổng số ĐBQH, không đồng ý 11 bằng 2,23% tổng số ĐBQH.

6. Ông Phan Thanh Bình, số phiếu đồng ý là 475 bằng 96,15% tổng số ĐBQH, không đồng ý 15 bằng 3,04% tổng số ĐBQH.

7. Ông Nguyễn Hạnh Phúc: 473 bằng 95,75% tổng số ĐBQH, không đồng ý 16 bằng 3,24% tổng số ĐBQH.

8. Ông Nguyễn Văn Giàu: số phiếu đồng ý là 473, bằng 95.75% tổng số ĐBQH, không đồng ý  17 bằng 3,44% tổng số ĐBQH.

9. Ông Nguyễn Khắc Định: số phiếu đồng ý là 463, bằng 93,72% tổng số ĐBQH, không đồng ý  27 bằng 5,47% tổng số ĐBQH.

10. Bà Nguyễn Thúy Anh: số phiếu đồng ý là 461, bằng 93,32% tổng số ĐBQH, không đồng ý  29 bằng 5,87% tổng số ĐBQH.

11. Bà Lê Thị Nga: số phiếu đồng ý là 452, bằng 91,50% tổng số ĐBQH, không đồng ý  37 bằng 7,49% tổng số ĐBQH.

12. Bà Nguyễn Thanh Hải: số phiếu đồng ý là 395, bằng 79,96% tổng số ĐBQH, không đồng ý  95 bằng 19,23% tổng số ĐBQH.

13. Ông Vũ Hồng Thanh: số phiếu đồng ý 353, bằng 71,46% tổng số ĐBQH, không đồng ý 134 bằng 27,13% tổng số ĐBQH.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtc.vn