Ba bài toán nhìn đơn giản nhưng ít người giải đúng

Dưới đây là ba câu đố toán học nhìn đơn giản nhưng tới 99% số người tiếp cận không tìm ra đáp số đúng.

 Câu 1: Tìm đáp án cho chuỗi phép tính sau:

Ba bai toan nhin don gian nhung it nguoi giai dung hinh anh 1

 

Câu 2: Tìm quy luật của chuỗi phép tính sau:

Ba bai toan nhin don gian nhung it nguoi giai dung hinh anh 2

 

Câu 3: Tìm đáp án cho chuỗi phép tính sau:

Ba bai toan nhin don gian nhung it nguoi giai dung hinh anh 3

 

>>> Đáp án:

Câu 1: 

Ở phương trình đầu tiên "6+9=61", nếu ta lấy 6x9 sẽ được kết quả 54, nhưng kết quả trong đề bài lại là 61. Vì vậy để được đáp án như đề bài, ta có: "6x9+7 = 61".

Với phương trình thứ hai "5+8 = 46", chúng ta thử logic tương tự bên trên: 5x8+7 = 47=> Kết quả không chính xác. Nhưng nếu chúng ta cộng với 6 thì sẽ ra kết quả đúng như sau: 5x8+6 = 46.

Gộp cả hai phương trình lại, chúng ta sẽ có được quy tắc như sau: Nhân các số đã cho với nhau, sau đó cộng thêm số tiếp theo của số đã cho đầu tiên. Cụ thể như sau: A x B + (A+1) = Kết quả, trong đó A là số thứ nhất, B là số thứ hai.

6 + 9= 61 => 6 x 9 + 7 = 61

5 + 8 = 46 => 5 x 8 + 6 = 46

4 + 7 = 33 => 4 x 7 + 5 = 33

3 + 6 = 22 => 3 x 6 + 4 = 22

1 + 4 = ? => 1 x 4 + 2 = 6 => Đáp án là 6

Câu 2:

Bài toán này có hai cách giải. 

Cách giải thứ nhất:

2 x 2 – 1= 3

3 x 3 – 1 = 8

4 x 4 – 1= 15

5 x 5 – 1 = 24

6 x 6 – 1 = 35 (Không có trong đề bài, nhưng theo logic sẽ là phương trình tiếp theo)

Và cuối cùng: 7 x 7 - 1 = 48 => Đáp án là 48

Cách giải thứ hai:

2 x 1 + 1 = 3

3 x 2 + 2 = 8

4 x 3 + 3 = 15

5 x 4 + 4 = 24

6 x 5 + 5 = 35 (Không có trong đề bài, nhưng theo logic sẽ là phương trình tiếp theo)

Cuối cùng: 7 x 6 + 6 = 48

Câu 3:

Ở phương trình đầu tiên: 5 + 3 = 28, ta thấy 5 - 3 = 2 và 5 + 3 = 8, gộp hai kết quả này lại ta được 28. Áp dụng quy tắc này cho các phép tính tiếp theo:

9 + 1 = 810 => 9 - 1 = 8; 9 +1 = 10

8 + 6 = 214 => 8 – 6 = 2; 8 + 6 = 14

5 + 4 = 19 => 5 – 4 = 1; 5 + 4 = 9

7 + 3 =? => 7 - 3 = 4; 7 + 3= 10 => Đáp án: 410

Bài toán đếm hình ngũ giác chỉ trong 1 phút khiến nhiều người nhầm lẫn

Bài toán đếm hình ngũ giác chỉ trong 1 phút khiến nhiều người nhầm lẫn

Việc tìm số hình ngũ giác trong bài toán hình học với thời gian 1 phút khiến nhiều dân mạng không khỏi nhầm lẫn, hoang mang.
Bài toán bán bò của học sinh lớp 3 và cuộc tranh cãi hơn 2 năm của một gia đình

Bài toán bán bò của học sinh lớp 3 và cuộc tranh cãi hơn 2 năm của một gia đình

Từ khi Hương mang bài toán này ra đố gia đình, cuộc tranh cãi xảy ra bởi mỗi người có một đáp án khác nhau và hơn 2 năm cuộc "chiến" vẫn chưa có hồi kết.
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU