• TRANG CHỦ
  • Thời sự

Ảnh: Xử lý tình huống bị địch tập kích chất độc hoá học

Kiểm tra quân tư trang của từng chiến sĩ trước khi hành quân di chuyển. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Kiểm tra quân tư trang của từng chiến sĩ trước khi hành quân di chuyển. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Trinh sát phát hiện chất độc hóa học trong quá trình di chuyển. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Trinh sát phát hiện chất độc hóa học trong quá trình di chuyển. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thực hành giao nhiệm vụ cho tiểu đội trinh sát phóng xạ hóa học chuẩn bị làm nhiệm vụ. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thực hành giao nhiệm vụ cho tiểu đội trinh sát phóng xạ hóa học chuẩn bị làm nhiệm vụ. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Các phương tiện hành quân đi vào khu vực có độc. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Các phương tiện hành quân đi vào khu vực có độc. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Tiêu tẩy chất độc hóa học cho đường cơ động. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Tiêu tẩy chất độc hóa học cho đường cơ động. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Lực lượng quân y tiến hành xử lý vết thương khu vực có độc. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Lực lượng quân y tiến hành xử lý vết thương khu vực có độc. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thả khói ngụy trang trên đường cơ động. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thả khói ngụy trang trên đường cơ động. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Xử lý khí tài, trang dụng trong buồng xe tiêu độc, tiệt trùng. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Xử lý khí tài, trang dụng trong buồng xe tiêu độc, tiệt trùng. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Triển khai nhiệm vụ trong hầm trú quân bí mật. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Triển khai nhiệm vụ trong hầm trú quân bí mật. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thủ trưởng Bộ tư lệnh binh chủng kiểm tra trang thiết bị phòng độc tại hầm trú quân bí mật của đơn vị. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thủ trưởng Bộ tư lệnh binh chủng kiểm tra trang thiết bị phòng độc tại hầm trú quân bí mật của đơn vị. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Chiến sĩ nuôi quân sử dụng bếp Hoàng Cầm chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Chiến sĩ nuôi quân sử dụng bếp Hoàng Cầm chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất