• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Xâm nhập lòng hồ nước ngọt sâu nhất thế giới

Nhiếp ảnh gia chuẩn bị xâm nhập lòng hồ Baikal

Nhiếp ảnh gia chuẩn bị xâm nhập lòng hồ Baikal

Bên trong lòng hồ nước ngọt sâu nhất thế giới

Bên trong lòng hồ nước ngọt sâu nhất thế giới

Chuẩn bị cho chuyến lặn xuống lòng hồ

Chuẩn bị cho chuyến lặn xuống lòng hồ

Mặt băng trên hồ Baikal dày hàng chục cm

Mặt băng trên hồ Baikal dày hàng chục cm

Lòng hồ Baikal nhìn từ trên xuống

Lòng hồ Baikal nhìn từ trên xuống

Người phụ nữ ngắm lòng hồ xuyên qua mặt băng

Người phụ nữ ngắm lòng hồ xuyên qua mặt băng

Mặt băng đang bị nứt

Mặt băng đang bị nứt

Xâm nhập lòng hồ băng

Xâm nhập lòng hồ băng

Đế băng mặt hồ Baikal nhìn từ lòng hồ

Đế băng mặt hồ Baikal nhìn từ lòng hồ

Luồn lách qua những khe băng của lòng hồ

Luồn lách qua những khe băng của lòng hồ

Bầu trời xuyên qua mặt băng ở lòng hồ Baikal

Bầu trời xuyên qua mặt băng ở lòng hồ Baikal

Xâm nhập lòng hồ Baikal đóng băng ở -20 độ C

Xâm nhập lòng hồ Baikal đóng băng ở -20 độ C

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất