• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Vũ điệu lửa ma quái ở Indonesia

Những miếng vỏ dừa cháy được sử dụng trong lễ hội

Những miếng vỏ dừa cháy được sử dụng trong lễ hội

Những người đàn ông nhặt miếng vỏ dừa cháy và ném vào người khác

Những người đàn ông nhặt miếng vỏ dừa cháy và ném vào người khác

Những hình ảnh ma quái trong lễ hội

Những hình ảnh ma quái trong lễ hội

Sẵn sàng để tấn công người khác bằng vỏ dừa

Sẵn sàng để tấn công người khác bằng vỏ dừa

Dùng chân không để đá than lửa

Dùng chân không để đá than lửa

Những vũ điệu trong ánh lửa

Những vũ điệu trong ánh lửa

Những vũ điệu trong ánh lửa

Những vũ điệu trong ánh lửa

Những người đàn ông trong vũ điệu lửa

Những người đàn ông trong vũ điệu lửa

Những người đàn ông trong vũ điệu lửa

Những người đàn ông trong vũ điệu lửa

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất