• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Thực Tiễn

Trung Quốc vừa phóng thành công vệ tinh Thực Tiễn 11-05 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C

Trung Quốc vừa phóng thành công vệ tinh Thực Tiễn 11-05 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C

Vụ phóng vệ tinh diễn ra lúc 17h27' chiều 15/7, Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Thực Tiễn 11-05 từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền

Vụ phóng vệ tinh diễn ra lúc 17h27' chiều 15/7, Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Thực Tiễn 11-05 từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền

Truyền thông Trung Quốc nói vệ tinh Thực Tiễn 11-05 đã bay vào quỹ đạo một cách thuận lợi

Truyền thông Trung Quốc nói vệ tinh Thực Tiễn 11-05 đã bay vào quỹ đạo một cách thuận lợi

Vệ tinh Thực Tiễn 11-05 được nói là chủ yếu dùng để thử nghiệm khoa học và kỹ thuật trong vũ trụ

Vệ tinh Thực Tiễn 11-05 được nói là chủ yếu dùng để thử nghiệm khoa học và kỹ thuật trong vũ trụ

Trung Quốc phóng vệ tinh Thực Tiễn 11-05 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C

Trung Quốc phóng vệ tinh Thực Tiễn 11-05 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C

Đây là lần phóng thứ 178 của loại tên lửa đẩy Trường Chinh

Đây là lần phóng thứ 178 của loại tên lửa đẩy Trường Chinh

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất