• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Trung Quốc khoe tên lửa chống tăng tự tạo

Các nhóm học viên tập bắn tên lửa chống tăng

Các nhóm học viên tập bắn tên lửa chống tăng

Lính Trung Quốc vừa tham gia bài kiểm tra tốt nghiệp tập bắn đạn thật với sự xuất hiện của nhiều loại tên lửa chống tăng của nước này

Lính Trung Quốc vừa tham gia bài kiểm tra tốt nghiệp tập bắn đạn thật với sự xuất hiện của nhiều loại tên lửa chống tăng của nước này

Cận cảnh tên lửa chống tăng AFT07 do Trung Quốc sản xuất

Cận cảnh tên lửa chống tăng AFT07 do Trung Quốc sản xuất

Bộ phận ngắm bắn của tên lửa chống tăng

Bộ phận ngắm bắn của tên lửa chống tăng

Tên lửa chống tăng Hồng Tiễn -8 trong khi tập trận bắn đạn thật

Tên lửa chống tăng Hồng Tiễn -8 trong khi tập trận bắn đạn thật

Nhân viên kỹ thuật truyền kinh nghiệm và hỗ trợ các học viên tập bắn đạn thật

Nhân viên kỹ thuật truyền kinh nghiệm và hỗ trợ các học viên tập bắn đạn thật

Tên lửa chống tăng Hồng Tiễn -8 của Trung Quốc

Tên lửa chống tăng Hồng Tiễn -8 của Trung Quốc

Hướng dẫn viên giám sát các học viên tập bắn đạn thật

Hướng dẫn viên giám sát các học viên tập bắn đạn thật

Tên lửa chống tăng hạng nặng vừa được bắn ra

Tên lửa chống tăng hạng nặng vừa được bắn ra

Tên lửa chống tăng hạng nặng của Trung Quốc

Tên lửa chống tăng hạng nặng của Trung Quốc

Thao tác chuẩn bị tập bắn của các học viên

Thao tác chuẩn bị tập bắn của các học viên

Bên trong thiết giáp bắn tên lửa

Bên trong thiết giáp bắn tên lửa

Các học viên trao đổi nghiệp vụ khi tham gia tập bắn đạn thật

Các học viên trao đổi nghiệp vụ khi tham gia tập bắn đạn thật

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất