• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Trẻ em Ai Cập rèn thể xác khốc liệt

Các em phải trải qua những bài tập luyện khắt khe để cơ thể dẻo dai

Các em phải trải qua những bài tập luyện khắt khe để cơ thể dẻo dai

Giáo viên giám sát chặt chẽ các em nhỏ tập luyện

Giáo viên giám sát chặt chẽ các em nhỏ tập luyện

Một em nhỏ tập nhảy cao

Một em nhỏ tập nhảy cao

Uốn người để thân hình dẻo dai hơn

Uốn người để thân hình dẻo dai hơn

Em nhỏ phát khóc khi tập luyện

Em nhỏ phát khóc khi tập luyện

Những bài tập luyện vô cùng nguy hiểm

Những bài tập luyện vô cùng nguy hiểm

Leo tường kiểu một chân đòi hỏi sự khéo léo

Leo tường kiểu một chân đòi hỏi sự khéo léo

Em nhỏ tập đi thăng bằng

Em nhỏ tập đi thăng bằng

Cảnh tập luyện của các em nhỏ Ai Cập

Cảnh tập luyện của các em nhỏ Ai Cập

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất